Goede en barmhartige God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood verbrijzeld. Wij danken U voor de gave van zijn Geest en wij bidden op deze zondag dat wij steeds mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw goddelijke heilsplan voor heel Uw schepping. Geef dat wij geraakt worden door Uw liefde en dat wij deze liefde handen en voeten geven in ons dagelijkse leven. Door Christus onze Heer.