God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus is de bron van vreugde voor allen die op Hem vertrouwen. Wij vragen U daarom op deze zondag: geef dat wij onze vreugde om Zijn verrijzenis uit de doden uitdragen naar allen om ons heen. Doe ons groeien in liefde voor onze naasten en geef dat wij met daden van naastenliefde getuigen van Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.