Barmhartige God, op de hoge berg heeft Uw Zoon Uw heerlijkheid geopenbaard aan zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus. Jezus de Christus is werkelijk het stralende Licht dat de duisternis van de onwetendheid en het kwaad verdrijft. Wij bidden U op deze feestdag dat de ogen van de machthebbers in Mongolië opengaan voor de heerlijkheid van Uw Zoon, dat zij zich afwenden van alles wat tegen het leven ingaat en zich toewenden tot Uw barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.