Almachtige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon met krachtige hand doen opstaan uit de doden. Hij zetelt nu aan Uw rechterhand tot in alle eeuwigheid. Wij danken U dat wij in vrijheid zijn verrijzenis vandaag kunnen vieren. Geef dat vele mensen de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk en voor de wereld. Door Christus onze Heer.