Almachtige God, aan wijzen en herders hebt U zich geopenbaard in het Kind van Bethlehem, Jezus de Messias. Op deze Openbaringszondag willen wij U danken voor Uw gave van nieuw leven en wij bidden voor alle mensen die zoeken naar de betekenis en zin van hun leven. Geef dat zij Jezus Christus en zijn Kerk vinden en Uw liefdevolle almacht erkennen. Door Christus onze Heer.