Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht redding en genezing voor allen die hij aanraakte. Wij vragen U op deze eerste dag van de week om geduld en volharding voor alle mensen die beproefd worden door ziekte, lijden en neerslachtigheid. Geef dat hun ogen open gaan voor het licht van Uw Zoon en dat zij eens de vreugde ervaren die de vrucht is van een oprecht geloof. Door Christus onze Heer.