Goede God, Uw Zoon Jezus Christus brengt vrede, heil en genezing voor de wereld die gebukt gaat onder de gebrokenheid van de zonde. Wij vragen U op deze zondag om Zijn rijke zegen voor alle mensen van goede wil. Geef dat zij, met standvastigheid en geduld, vrede en gerechtigheid blijven verkondigen en steeds meer groeien in de kennis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.