zondag 5 mei 2019

_x000D_

God onze Vader, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan uit de doden op de eerste dag van de week en zo de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze derde zondag van Pasen willen wij U daarom danken voor Uw gave van nieuw leven en willen wij U bidden voor alle mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Geef dat zij Uw Zoon en Zijn Kerk leren kennen en vervolgens Zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Door Christus onze Heer.