Almachtige God, uit Uw handen komt al het goede. U hebt Uw eigen Zoon Jezus Christus aan de wereld geschonken als een losprijs voor velen. Op deze eerste zondag op weg naar het Paasfeest, willen wij U danken voor Uw gave van verlossing en nieuw leven. Geef dat de machthebbers van deze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen. Maak hun hart zacht om Uw Woord te kunnen verstaan en Uw liefde uit te dragen aan al hun onderdanen. Door Christus onze Heer.