God van barmhartigheid en gerechtigheid, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn zelfgave op Golgotha. Wij vragen U dat velen geraakt worden door zijn liefdesoffer, zich bekeren van hun oude leven en voortaan de Blijde Boodschap van heil voor alle mensen in woord en in daad verkondigen. Geef dat Uw Kerk onder alle omstandigheden trouw blijft aan Jezus Christus en dat zij het heilig Evangelie blijft uitdragen tot aan de uiteinden der wereld. Door Christus onze Heer.`