Goede God, aan wijzen en herders hebt U zich geopenbaard in het Kind van Bethlehem, de Vredesvorst, Jezus Messias. Op deze Openbaringszondag willen wij U danken voor de komst van Uw Zoon in het vlees. Wij bidden vandaag speciaal voor mensen die zoeken naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij de oorsprong, zin en het doel van hun bestaan vinden in Jezus Christus, in gemeenschap met zijn ene Kerk. Door Christus onze Heer.