Barmhartige God, U wilt dat alle mensen in vrede en harmonie met elkaar leven. Wij bidden U op deze tweede zondag in de Adventstijd voor de rijken en machtigen van onze wereld. Wij bidden U dat deze mensen de kracht en de waarheid van Uw Goede Boodschap steeds beter leren kennen en dat zij hun invloed en geld gebruiken in dienst van het welzijn van allen. Door Christus onze Heer.