God onze Vader, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth, de Christus. Wij danken U voor de gave van zijn heilige Geest en wij vragen U op deze zondag dat wij steeds mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw goddelijke heilsplan voor heel de wereld. Geef dat wij en onze naasten steeds geraakt worden door Uw liefde, en deze concreet maken met werken van barmhartigheid. Door Christus onze Heer.