Goede God, Wij danken U dat wij vandaag in alle vrijheid de overwinning op de dood door Uw Zoon kunnen vieren. Wij bidden U voor Christenen in Irak en in Syrië: dat zij deze zondag de verrijzenis van Uw Zoon eveneens in veiligheid kunnen vieren. Bescherm hen tegen het kwade en geef hun hoop op een betere toekomst. Door Christus onze Heer.