God onze Schepper, die de mens boetseerde uit klei en plaatste in de tuin in Eden. Jezus van Nazareth is de nieuwe Adam die ons de sleutels reikt tot het Paradijs. Wij bidden U op deze zondag voor de priesters die werkzaam zijn in het pastoraat, speciaal voor priesters die ziek zijn, ontmoedigd zijn of gevangen zitten. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, door Christus onze Heer.

_x000D_