Genadige God, U hebt Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus aan de wereld geschonken als een losprijs voor velen. Op deze derde zondag op weg naar het grote Paasfeest, willen wij U danken voor Uw gave van geestelijke verlossing en genezing. Wij bidden U dat de machthebbers van deze wereld Uw liefdevolle almacht erkennen. Maak hun hart zacht om het Evangelie te kunnen verstaan en geef hun de wil en de ruimte om het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen en misdeelden te verlichten. Door Christus onze Heer.