Grote en sterke God, Uw Zoon Jezus Messias heeft voor ons geleden aan het kruis en is opgestaan uit de doden op de eerste dag van de week. Wij bidden U deze zondag voor alle kinderen die opgroeien in armoede in de grote steden van onze wereld. Geef hun de liefdevolle zorg die zij nodig hebben om op te groeien tot gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen, die zelf liefde kunnen geven en ontvangen. Geef dat zij goede catechese kunnen ontvangen in de mysteries van het Katholieke geloof, goed onderwijs en goede medische zorg. Door Christus onze Heer.