Eeuwige God, wij danken U dat wij deze eerste zondag op weg naar Kerstmis, het feest van de menswording van Uw Zoon, in alle vrijheid kunnen vieren. Wij bidden U: open onze ogen voor Uw aanwezigheid in ons dagelijkse leven en maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart. Wij bidden U voor Christenen overal: dat zij in veiligheid het Evangelie mogen verkondigen en U in het openbaar mogen verheerlijken. Door Christus onze Heer.