Almachtige God, Jezus Christus is gekomen om allen te genezen van de zelfzucht die leidt tot vereenzaming. Wij vragen U op deze zondag dat wij ons toekeren naar elkaar en Hem de kans geven om onze relaties weer gezond te maken. Geef dat velen vandaag het Evangelie horen voor de eerste keer en dat hun ogen opengaan voor het licht van Uw Zoon, Christus onze Heer.