God onze Vader, Gij hebt Uw Zoon doen verrijzen uit de doden op de eerste dag van de week en wij willen U daarvoor danken en prijzen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem navolgen op onze levensweg. Wij bidden U op deze zondag speciaal voor Christenen wereldwijd: dat zij in veiligheid de Goede Boodschap van Uw Zoon mogen verkondigen en U in het openbaar mogen verheerlijken. Door Christus onze Heer.