Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus brengt vrede, heil en genezing voor onze wereld die gebukt gaat onder de gebrokenheid van de zonde. Wij vragen U op deze tweede zondag van het grote Paasfeest, om Zijn zegen over alle families over de hele wereld. Geef aan ouders wijsheid, hoop en geduld; geef dat jonge mensen verstandige, maar ook liefdevolle levenskeuzes maken; laat de kinderen opgroeien in vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.