Grote God, Uw Zoon Jezus de Gezalfde is opgestaan uit de doden op de eerste dag van de week. Wij bidden U deze zondag voor de jonge mensen die opgroeien in armoede in de grote steden van Azië. Geef hun de liefdevolle zorg die zij nodig hebben om op te groeien tot gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen, die op hun beurt liefde kunnen geven en ontvangen. Geef dat zij catechese mogen ontvangen in de mysteries van het katholieke geloof, als ook goed onderwijs en goede medische zorg. Door Christus onze Heer.