God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden. Hij is nedergedaald ter helle om allen die in de macht van de dood zitten te bevrijden. Op deze eerste dag van de nieuwe week willen wij U daarom danken voor de gave van ons leven in vrijheid. Geef dat wij Uw Woord van vrijheid en liefde uitdragen aan al onze naasten. Dat ons gebed en onze goede werken vrucht mogen dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.