Eeuwige God, In Uw Zoon en onze Heer, Jezus van Nazareth, hebt U zich geopenbaard aan wijzen en aan kinderen. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar danken wij U voor Uw gave van nieuw leven en wij bidden U voor alle mensen die verlangen naar ware vrijheid. Geef dat de machthebbers van deze wereld Uw grootheid en liefdevolle almacht erkennen. Maak hun hart ontvankelijk voor Uw bevrijdende Woord, opdat zij Uw liefde uitdragen aan hun onderdanen. Door Christus onze Heer.