God van liefdevolle ontferming, U hebt Uw Zoon Jezus Christus gezonden om ons te redden uit de macht van de dood. Hij heeft voor ons geleden, is gestorven en is verrezen op de eerste dag van de week. Geef dat wij ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Wij danken U dat wij deze geloofsmysteries mogen belijden en verkondigen in vrijheid en in veiligheid. Door Christus onze Heer.