Goede God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon met krachtige hand de dood verslagen. Jezus Christus zetelt nu voor altijd aan Uw rechterhand. Wij danken U dat wij in vrijheid vandaag Zijn verrijzenis kunnen vieren. Geef dat vele jonge mensen de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk en voor de wereld. Door Christus onze Heer.