Goede God, U bezielt alle mensen van goede wil en U zegent hun inzet met vruchten. Wij vragen Uw zegen ook voor ons op onze eigen levensweg. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Geef dat wij vrucht dragen in ons leven en dat ons gebed voor Uw Kerk in nood de situatie van velen ten goede keert. Behoed ons voor het kwade en doe ons groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Door Christus onze Heer.