Schepper God, de hemel en de aarde verkondigen Uw glorie en goedheid. Wij bidden U op deze zondag in de Paastijd voor onze zusters en broeders in Oeganda. Om een eerlijke verdeling van middelen en om voldoende werk en rust, speciaal voor de armen. Wij vragen U om bescherming van de armen tegen onrecht en uitbuiting. Schenk hun hoop en vertrouwen op een betere toekomst. Door Christus onze Heer.