Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is omwille van het heil van alle mensen aan het kruis gestorven en Hij is verrezen op de eerste dag van de week. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid en met liefde. Wij bidden U voor vrede en gerechtigheid in onze wereld. Dat mensen elkaar niet zien als concurrent, maar als broeder en zuster. Door Christus onze Heer.