God van Israël, U hebt zich geopenbaard aan alle volkeren in Jezus van Nazareth, zoon van David, de langverwachte Messias. Volgens de wet van Mozes, hebben zijn ouders Hem aan U opgedragen in de tempel in Jeruzalem. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef dat zij een veilige plek bereiken, en daar de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, de heilige Jozef haar bruidegom, de heilige Simeon en de heilige profetes Hannah, door Christus onze Heer.