Goede God, U bent de bron van alle heiligheid. Velen van Uw heiligen hebben met hun eigen bloed getuigd van Uw Zoon. Wij willen U bidden voor alle mensen over de hele wereld die vervolgd worden om hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld, marteling, laster en onrecht. Wij bidden U voor hun vervolgers: dat zij geraakt worden door Uw liefde en gehoor geven aan Uw roepstem. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.