Barmhartige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus gezonden om ons te bevrijden uit de macht van de zonde, die de eeuwige dood brengt. Hij heeft voor ons geleden, is gestorven en is verrezen op de eerste dag van de week. Geef dat wij op deze zondag ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft en dat wij deel hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Door Christus onze Heer.