Almachtige God, bij de schepping van hemel en aarde hebt U het water van het land gescheiden. Op verzoek van paus Franciscus willen wij U vandaag bidden dat politici, wetenschappers en economen samenwerken ter bescherming van de zeeën en oceanen met al het leven dat daarin wemelt en zwemt. Door Christus onze Heer.