Goede God,Gij hebt hemel en aarde geschapen en zag dat alles goed was. Op deze zesde zondag van Pasen willen wij U danken dat ook wij door U geroepen zijn om mee te bouwen aan de omvorming van onze wereld tot een paradijs waarin iedereen de kans krijgt om volledig mens te zijn naar het beeld van Uw Zoon Jezus Christus. Wij willen U bidden voor alle mensen die Uw Zoon nog niet kennen. Geef dat zij elkaar zien als kinderen van dezelfde Vader en elkaar met respect en met liefde behandelen.Door Christus onze Heer.