God onze goede Vader, U wilt dat alle mensen in veiligheid en vrede met elkaar leven. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd dat de Kerk in China mag volharden in haar trouw aan het Evangelie en dat zij mag groeien in eenheid. Wij vragen Uw zegen voor alle inwoners van China. Door Christus onze Heer.