Barmhartige Heer, genadige God, over heel de aarde wordt Uw komende Koninkrijk met vreugde verkondigd. Wij willen U op deze eerste dag van het nieuwe jaar bidden om Uw Geest en zegen voor alle mensen van goede wil. Wij vragen U dat het geloof in Uw Zoon Jezus Christus zich blijft verbreiden onder de mensen en volkeren en veel vrucht mag dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.