zaterdag 9 oktober 2021

God van Abraham, U hebt de dorst van uw uitverkoren volk Israël gelest met water uit de rots. Wij willen U vandaag bidden voor gezinnen in Pakistan die geen makkelijke toegang hebben tot vers drinkwater. Geef dat de aangeboden ontwikkelingshulp steeds op de goede plaats komt en het lichamelijke en geestelijke welzijn van velen verbetert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius en gezellen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.