Almachtige God, in stilte en eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid en liefde. Wij bidden U vandaag om Uw bijzondere zegen voor allen overal ter wereld die U zonder pretenties zoeken in het alledaagse. Dat zij trouw blijven aan hun roeping en groeien in nederigheid en wijsheid. Geef dat zij zich steeds mogen laven aan de enige Bron die eeuwig leven schenkt, Jezus Christus onze Heer.