zaterdag 9 juli 2022

God van Israël, U hebt Uw eigen volk met krachtige hand bevrijd uit de slavernij van de Farao. Wij bidden U op deze Sabbat voor de vele Egyptenaren, van welke levensbeschouwing dan ook, die onderdrukt worden door hun landgenoten. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en dat zij hierdoor de kracht ontvangen om mee te werken met Christus aan hun eigen en ook aan elkaars bevrijding naar lichaam en geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.