zaterdag 9 januari 2021

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons opgeroepen om waakzaam te zijn en te blijven bidden. Verhoor ons gebed voor hen die leven en werken in de arme wijk Nabaa, Beirut. Wij vragen U in deze Kersttijd Uw bijzondere zegen voor de religieuzen die in deze wijk zorg en liefde bieden aan de armen en ouderen. Geef hun moed om trouw te zijn aan hun roeping en vreugde bij hun arbeid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Józef Pawlowski, priester en martelaar, door Christus onze Heer.