zaterdag 9 april 2022

God onze Vader, in de grote steden van Thailand leven vele mensen in grote armoede en vervuiling. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk en de werken van naastenliefde van de katholieken in Thailand – speciaal onder de armen. Dat veel mensen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren, meebouwen aan Uw Koninkrijk en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Katarzyna Faron, religieuze en martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.