zaterdag 8 oktober 2022

Goede God, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij willen U op deze Sabbatdag bidden voor families in Pakistan die geen gemakkelijke toegang hebben tot vers drinkwater. Geef dat de aangeboden ontwikkelingshulp steeds op de goede plaats komt en het lichamelijke en geestelijke welzijn van deze Pakistani’s verbetert. Dat zij de vruchten zien van hun arbeid in dienst van hun medemensen. Door Christus onze Heer.