zaterdag 8 mei 2021

Barmhartige God, U verlangt dat wij U met heel ons wezen in vrijheid dienen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem navolgen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag speciaal voor nieuwe Christenen in India: dat zij moed houden bij tegenslagen en intimidatie en de kracht van Jezus Christus mogen ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henri Vergès, broeder en martelaar, door Christus onze Heer.