zaterdag 8 juni 2024

God van Abraham, U hebt Uw volk Israël tot teken gemaakt van Uw heilsbelofte voor alle volkeren. Wij bidden U op deze Sabbatdag voor de Kerk in Burkina Faso. Geef haar toegewijde en bekwame herders, charismatische verkondigers en trouwe bidders. Geef dat onze broeders en zusters in Burkina Faso, gevoed door de Sacramenten en het Woord, groeien in geloof, in aantal en in liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jacques Berthieu, priester en martelaar, vermoord in Madagaskar vanwege zijn katholieke geloof, door Christus onze Heer.