Eeuwige God, Uw dienaressen Perpetua en Felicitas hebben eeuwen geleden in Noord-Afrika met hun bloed getuigd van Jezus Messias onder hun Romeinse vervolgers. Wij bidden U voor vrouwen  in Tunesië die lijden onder intimidatie en huiselijk geweld. Geef dat zij de kans krijgen om moed te putten uit het Evangelie en dat hun nieuwe geloof stevig wortelt en bijdraagt aan de omvorming van de Tunesische samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heiligen Perpetua en Felicitas, martelaressen, door Christus onze Heer.