zaterdag 7 augustus 2021

Heer onze God, op de woestijnweg naar de vrijheid hebt Gij de dorst van Israël gelest met water uit de rots en hun honger gespijzigd met brood uit de hemel. Wij vragen U op deze Sabbat: geef dat Uw Kerk in India zich steeds laaft aan de enige Bron, Jezus Christus, die het ware Hemelbrood is. Geef dat zij het Evangelie steeds trouw verkondigt in woord en in daad. Schenk het kerkvolk in India bekwame herders en ook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agathangelus en Cassianus, priesters en martelaren, door Christus onze Heer.