zaterdag 6 november 2021

God van mateloze liefde, uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, heeft vele zieken hersteld en weer opgenomen in de samenleving waarvan zij uitgesloten waren. Wij bidden U voor de vele mensen in de steden en op het platteland van India die lijden aan AIDS. Wij vragen U om hen bij te staan met uw gaven van kracht, moed, geduld en hoop. Geef dat zij niet verstoten worden door hun naasten, maar kunnen rekenen op hun bijstand. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, door Christus onze Heer.