zaterdag 6 mei 2023

Eeuwige God, U hebt Uw liefdevolle zorg voor allen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U uit dank voor de actieve religieuze congregaties in Congo-Brazzaville en Congo-Kinshasa die zich toeleggen op onderwijs, gezondheidszorg en de opvang van wezen en mindervaliden. Geef dat hun werken van naastenliefde ook hun niet-Christelijke landgenoten raken en hen aanzetten tot belangstelling voor de Blijde Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Jones, priester, terechtgesteld tijdens de Engelse Reformatie voor de misdaad van ‘priester-zijn’, door Christus onze Heer.