zaterdag 6 maart 2021

Genadige God, de levende wijsheid van Jezus Messias bevrijdt ons uit de duisternis van de onwetendheid. Op deze Sabbat in de Vastentijd danken wij U voor mensen die het Evangelie verkondigen op scholen en universiteiten. Geef dat de wijsheid van de Blijde Boodschap haar licht werpt op de ‘wijsheid’ van de wereld en dat studenten, docenten, onderzoekers en professoren altijd de waarheid zoeken en mogen uitspreken. Door Christus onze Heer.