God van Abraham, Izaäk en Jakob, U hebt Uw volk Israël tot een teken gemaakt voor alle volkeren. Wij willen U op deze Sabbat bidden voor de Kerk in Oeganda. Geef haar vrome en bekwame leiders, charismatische verkondigers en trouwe bidders. Geef dat onze broeders en zusters in Oeganda, gevoed door de sacramenten en het Woord van de Heer, groeien in geloof en liefde, en dat ons eigen geloof mag groeien door hun voorbeeld. Door Christus onze Heer.